Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2011

Φαινόμενο Νοστράδαμος-Αφανισμός 2012 (Ντοκιμαντέρ)

Προέβλεψαν άραγε οι Μάγια ένα βίαιο τέλος στις 21 Δεκεμβρίου 2012; Η συγκεκριμένη ημερομηνία, στην οποία συμβαίνει και η χειμερινή ισημερία, συμπίπτει με μια εξαιρετικά σπάνια γαλαξιακή ευθυγράμμιση που πραγματοποιείται κάθε 26 χιλιετίες! Για χιλιάδες χρόνια διάφοροι προφήτες προέβλεπαν το τέλος του κόσμου. Περισσότεροι από ένας λένε ότι η Αποκάλυψη πλησιάζει... Η θεωρητική σύγκλιση των προφητειών της Δευτέρας Παρουσίας και των σημερινών γεγονότων ονομάζεται φαινόμενο Νοστράδαμου. http://www.apocalypsejohn.com/2011/11/2012_25.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: