Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2011

Ψάχνοντας για πετρέλαιο και στην περιοχή των Ιωαννίνων

Δραγοψά, Καλπάκι, Λάβδανη, περιλαμβάνονται στις πολλά υποσχόμενες περιοχές στην περιοχή των Ιωαννίνων, που αναμένεται να προσελκύσουν το ενδιαφέρον μεγάλων εταιριών, στο πλαίσιο του διαγωνισμού που θα γίνει για τις έρευνες κοιτασμάτων πετρελαίου. Πρόκειται άλλωστε για περιοχές που ερευνήθηκαν κατά το παρελθόν, όμως οι έρευνες αυτές είτε δεν ολοκληρώθηκαν, είτε έγιναν με πρωτόγονα μέσα, με αποτέλεσμα να μην δώσουν σημαντικά στοιχεία. Σε ορισμένες από τις διερευνητικές προσπάθειες που έγιναν κατά το παρελθόν, με πολύ πρωτόγονα μέσα και περιορισμένη τεχνογνωσία υπήρξαν ενδείξεις πετρελαίου, όμως ποτέ οι έρευνες αυτές δεν ολοκληρώθηκαν. Οι έρευνες για τον εντοπισμό κοιτασμάτων πετρελαίου, που αναμένεται να ξεκινήσουν σε έναν χρόνο περίπου θα ξεδιαλύνουν τους μύθους που συνοδεύουν το θέμα αυτό και θα αποδείξουν που βρίσκεται η αλήθεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: