Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2011

Όλα τα νέα μέτρα του 2012 - Σαρωτική κατάργηση των φορο-απαλλαγών!

Δείτε όλα τα νέα μέτρα του 2012... μέχρι φυσικά να υπάρξουν και τα πρόσθετα, αφού είναι βέβαιο πως θα υπάρξουν. Σαρωτική κατάργηση φοροαπαλλαγών από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων για το 2012, προβλέπει το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι το 2012 θα εξασφαλιστούν, μέσω κατάργησης των φοροαπαλλαγών φυσικών προσώπων, 1,950 δισ. ευρώ, αριθμός που παραπέμπει σε ουσιαστικά πλήρη κατάργηση των φοροαπαλλαγών για τη συντριπτική πλειονότητα των φορολογουμένων. Επίσης, στο προσχέδιο προβλέπεται η εξασφάλιση φέτος 1,7 δισ. ευρώ από το τέλος ακινήτων που εισπράττεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ και άλλων 1,8 δισ. ευρώ από την ίδια πηγή το 2012. Τα έσοδα του προϋπολογισμού προβλέπεται να αυξηθούν το 2012 κατά 2,01 δισ. ευρώ λόγω των εξής μέτρων που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση αλλά και γνωστοποιεί μέσω του προσχεδίου. Τα νέα μέτρα που γνωστοποιούνται, πλην της κατάργησης των φοροαπαλλαγών, είναι: -η αύξηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων από το 2012 που θα έχει επίπτωση τόσο στην αύξηση του φόρου ακίνητης περιουσίας όσο και στο τέλος ακινήτων που εισπράττεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ - Η πλήρης εξίσωση από τον Οκτώβριο του 2012 του ειδικού φόρου κατανάλωσης μεταξύ του πετρελαίου θέρμανσης και πετρελαίου κίνησης. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της λιανικής τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κατά 30-40 λεπτά το λίτρο. Αναλυτικά, θετική επίδραση στα έσοδα φέτος και το 2012 αναμένεται να προέλθει από: • την πλήρη εφαρμογή του μέτρου της μείωσης του αφορολόγητου ορίου στο εισόδημα των φυσικών προσώπων από 12.000 σε 5.000 ευρώ, • την κατάργηση του μέτρου της έκπτωσης φόρου σε ποσοστό 10% επί του επιπλέον ποσού από το αφορολόγητο που συγκεντρώνεται με την προσκόμιση αποδείξεων, • την επαναξιολόγηση και κατάργηση ορισμένων φορολογικών απαλλαγών και εξαιρέσεων, • τη διεύρυνση των τεκμηρίων φορολόγησης σε όλους τους φορολογούμενους, • τη συνέχιση της είσπραξης εσόδων από το τέλος επιτηδεύματος στους ελεύθερους επαγγελματίες που έχει επιβληθεί από το έτος 2011, • την αλλαγή στο φόρο ακίνητης περιουσίας, με τη μείωση του αφορολόγητου ορίου και την αύξηση των αντικειμενικών αξιών, • τη συνέχιση της είσπραξης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας, που είναι ήδη σε ισχύ από το προηγούμενο έτος, • την επιβολή έκτακτης εισφοράς στις επιχειρήσεις με μεγάλη κερδοφορία τη χρήση έτους 2010, • την πλήρη εφαρμογή της ειδικής ρύθμισης για τα ιδιωτικά σκάφη, με παύση της ισχύος της άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, • την πλήρη απόδοση του μέτρου της αλλαγής στον τρόπο υπολογισμού του ΕΦΚ στον καπνό, • την πλήρη εφαρμογή της αύξησης του συντελεστή ΕΦΚ στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) θέρμανσης σε 60 ευρώ το χιλιόλιτρο για τα φυσικά πρόσωπα και στην εξομοίωση του εν λόγω συντελεστή με εκείνο του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) κίνησης για τις επιχειρήσεις, • τη συνέχιση της είσπραξης της ειδικής εισφοράς κοινωνικής αλληλεγγύης από τα φυσικά πρόσωπα, και για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν στο 2011, • την πλήρη απόδοση του μέτρου αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση από 13% σε 23%, • την πλήρη εφαρμογή του μέτρου επιβολής ΕΦΚ στο φυσικό αέριο, • την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την είσπραξης ανείσπρακτων οφειλών προς το Δημόσιο, καθώς και • την πλήρη απόδοση του νέου πλαισίου εκδίκασης φορολογικών διαφορών. Η ενίσχυση των εσόδων, αναμένεται και από τις πρόσθετες δημοσιονομικές παρεμβάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν: • τη μείωση ή και κατάργηση ορισμένων πρόσθετων φορολογικών απαλλαγών και εξαιρέσεων, • την πλήρη απόδοση του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (ΤΗΔΕ), που είναι σε ισχύ από το 2011 και • την εξίσωση του συντελεστή του ΕΦΚ στο πετρέλαιο (diesel) θέρμανσης με εκείνο του πετρελαίου (diesel) κίνησης, από τον Οκτώβριο του 2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια: