Κυριακή, 14 Αυγούστου 2011

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΣΕ ΖΩΑ για δοκιμή παρασκευασμάτων BOTOX

Dan Jørgensen (S&D) Θέμα: Δοκιμή παρασκευασμάτων Botox σε ζώα Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-007484/2011 προς την Επιτροπή Άρθρο 117 του Κανονισμού 19 Ιουλίου 2011 Σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ για τα καλλυντικά, απαγορεύεται η δοκιμή καλλυντικών προϊόντων σε ζώα από το 2009. Παρ' όλα αυτά, η γερμανική οργάνωση προστασίας των ζώων «Γιατροί κατά των δοκιμών σε ζώα» μπορεί να διαπιστώσει ότι στην ΕΕ θανατώνονται κάθε χρόνο πολυάριθμοι ποντικοί (600.000), κουνέλια, αλλά και αρουραίοι ως πειραματόζωα για παρασκευάσματα Botox. Τα ζώα υποβάλλονται μεταξύ άλλων και στην αποκαλούμενη δοκιμή LD50. Στη διάρκεια αυτής της δοκιμής καθορίζεται σε ποια δοσολογία του ελεγχόμενου σκευάσματος πεθαίνει το 50% των ζώων. Τα παρασκευάσματα Botox μπορούν να δοκιμάζονται νομίμως στην ΕΕ, ακριβώς επειδή το Botox μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για ιατρικούς σκοπούς. Φαίνεται ωστόσο ότι υπάρχει παραβίαση της αρχής της οδηγίας για τα καλλυντικά, όταν γίνεται δοκιμή παρασκευασμάτων Botox σε ζώα, τα οποία σκευάσματα δεν προορίζονται αποκλειστικά για ιατρικούς σκοπούς. Επιπλέον, υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις αντί για τις δοκιμές σε ζώα για τα παρασκευάσματα Botox. Η αμερικανική παρασκευάστρια εταιρεία Allergan ανέπτυξε δοκιμαστικές μεθόδους για το Botox, οι οποίες πραγματοποιούνται χωρίς δοκιμές σε ζώα. Η δοκιμή διήρκεσε πάνω από 10 χρόνια και η ανάπτυξή της κόστισε περίπου 65 εκατομμύρια δολάρια. Μόλις εγκρίθηκε στις ΗΠΑ. Θεωρεί η Επιτροπή ότι τα πειράματα σε ζώα για τη δοκιμή παρασκευασμάτων Botox που χρησιμοποιούνται για καλλυντικούς λόγους συνάδουν με τις αρχές της οδηγίας για τα καλλυντικά; Εάν όχι, τι προτίθεται να πράξει η Επιτροπή για την απαγόρευση αυτής της πρακτικής; Πώς προτίθεται η Επιτροπή να διασφαλίσει ότι θα εφαρμοστούν μελλοντικά οι υπάρχουσες εναλλακτικές λύσεις αντί για τα πειράματα σε ζώα για τη δοκιμή των παρασκευασμάτων Botox; Πηγή ttp://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+WQ+E-2011-007484+0+DOC+WORD+V0//EL&language=EL 18-7-2011 New Technique Will Save Animals From Botox Testing Scientists have developed a method of testing Botox on cells in a petri dish rather than live animals. And this could be part of a larger move away from animal testing. According to the LA Times, Botox producer Allergan Inc. developed the test over the last 10 years, and the FDA just approved it last month. If it's approved in other countries too, it could reduce Allergan's dependence on animal testing by 95%. Before you scoff at the notion of testing Botox on animals at all, remember that it's used not just for wrinkles but for 21 other conditions, and is being tested for more, including asthma πηγή http://jezebel.com/5822172/new-technique-will-save-animals-from-botox-testing BOTOX AND ANIMAL EXPERIMENTS - Testing 'anti-wrinkle' injections Thousands of mice are being poisoned to death to test the latest cosmetic craze: 'Botox'. In barbaric experiments known as LD50 toxicity tests - supposedly outlawed by the government in 1999 - the animals are injected with the toxin and suffer symptoms including impaired vision, paralysis of the body, and paralysis of the diaphragm, which leads to death by suffocation. Πηγή http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:nMIunoA1u44J:www.animalaid.org.uk/h/n/CAMPAIGNS/experiments/ALL/278/+animal+botox&cd=1&hl=el&ct=clnk&gl=gr&source=www.google.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: